بانک مرکزی هشدار داد

تعاونی اعتبار« اسماء» فاقد مجوز است

  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ اعلام کرد: تعاونی اعتبار اسماء فاقد مجوز از اين بانک بوده و مجاز به ادامه فعالیت نمی باشد. لذا به کلیه هموطنان ارجمند اعلام می گردد از سپرده گذاری  در تعاونی مذکور جداً خودداری نمایند.تعداد بازديدها:   6,975