شرایط جدید پیش فروش سکه طلا اعلام شد

روابط عمومی بانک مرکزي جمهوري اسلامي ایران اعلام کرد ، شرایط جدید پیش فروش مسکوک طلا  که از تاریخ 03/11/1390 از طریق بانک ملی اجرا خواهد شد ، کماکان به صورت نامحدود بوده و‌ بر اساس  دستورالعمل جدید، قیمت هر قطعه مسکوک طلا به صورت هفتگی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک ملی اعلام می گردد.
ضمناً پیش فروش مسکوک طلا در سر رسیدهای 4 یا 6 ماه امکان پذیر می باشد و پس از طی دوره 4 یا 6 ماه مندرج در قرار‌داد تنها از طریق همان شعبه که پیش فروش توسط آن صورت پذیرفته به فرد متقاضی تحویل می گردد.
شایان ذکر است طی بخشنامه قبلی این بانک قیمت هر قطعه مسکوک طلا معادل مبلغ پنج میلیون و چهارصد و شصت هزار ریال ( 5460000ریال) تعیین شده بود و مسکوک طلای پیش فروش شده ، بعد از یک دوره 4 ماهه به فرد متقاضی تحویل می شد.تعداد بازديدها:   24,440