از هشتم دی ماه سال جاری،

مجموعه سیاستهای پولی،‌اعتباری و‌ نظارتی از سوی نظام بانکی لازم‌الاجرا است

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: این بانک طی بخشنامه‌ای به کلیه بانکهای دولتی ، خصوصی و موسسه اعتباری توسعه پیرو جلسه مورخ 5/11/1390 ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکهای دولتی و خصوصی تاکید کرد مجموعه سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور از تاریخ 8/11/1390 لازم الاجرا می باشد.تعداد بازديدها:   8,926