سامانه متمرکز بانک مرکزی در سال جاری به طور کامل آماده بهره برداری است

طرح‌های بزرگ در حوزه بانکداری الکترونیک معمولاً از یک نقطه شروع می‌شوند اما در ادامه مانند دوایر متحدالمرکز، بزرگ و بزرگتر می‌شوند و بر لایه‌های آن افزوده می‌شود. از جمله این طرح ها  «سامانه متمرکز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» می باشد.
 به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، آقای داود محمدبیگی‌ مدیر اداره مهندسی نرم افزار بانک‌مرکزی و مدیر اجرایی‌طرح با اشاره به‌این‌که طرح مذکور‌ از تکالیف قانون برنامه پنجم‌توسعه است، افزود:‌ هدف از این سامانه، متمرکز‌کردن تمام حساب‌های دولتی و خزانه نزد بانک مرکزی و مجهز کردن این حسابها به ابزارهای نوین دریافت و پرداخت است.
وی با بیان اینکه این  طرح  شامل دو مرحله می باشد تاکید کرد: در مرحله اول ، حساب‌های کارکنان بانک مرکزی متمرکز شد و مراحل تکمیل آن در حال انجام است.
محمدبیگی در زمینه‌ مرحله دوم طرح ا‌ظهار داشت‌:‌ در این مرحله، خدمات حساب‌های دولتی ‌(وزارتخانه ها، سازمان‌ها، بانک‌ها و ...) و خزانه نیز  بر مبنای این سیستم ارائه و کل سیستم در اداره ‌معاملات‌ریالی بانک مرکزی متمرکز خواهد شد.
  وی ضمن ابراز امیدواری برای ‌نهایی‌شدن این طرح تا قبل از پایان سال‌90 اضافه کرد‌:‌ تمامی مشتریان اداره‌ معاملات‌ریالی بانک مرکزی  با اجرایی شدن طرح یاد شده می‌توانند کلیه خدمات دریافت و پرداخت را با استفاده از ابزارهای نوین انجام دهند.
  به گفته محمدبیگی در صورت موفقیت‌آمیز بودن اجرای این تجربه، در بخش ارزی هم از آن استفاده می شود.
مدیر اجرایی طرح‌ در خصوص ویژگی‌های سامانه متمرکز بانک مرکزی اظهار داشت : این سامانه قادر خواهد بود عاملیت حساب‌ها را تسریع کند، چون عملیات دریافت و پرداخت‌ ابتدا در بانک‌ملی انجام می‌گیرد سپس به بانک مرکزی منتقل می شود .
وی ویژگی دوم این سامانه را « نظارت و کنترل» عنوان کرد و گفت: هرجا که تمرکز وجود داشته‌باشد ؛ کنترل نیز به آسانی صورت می گیرد.
ایشان  با بیان این‌که این سیستم اولین Core Banking است که با تمام ویژگی‌های‌مورد نیاز بانک‌مرکزی مطابقت‌ دارد‌‌ اضافه کرد:‌ سیستم مذکور‌ از نظر امنیتی مطمئن و آخرین لبه تکنولوژی‌در آن متبلور شده ‌است .
مدیر اداره مهندسی نرم‌افزار بانک‌مرکزی سرعت راه‌اندازی طرح را قابل تحسین‌دانست و افزود: شروع طرح اوایل آذرماه سال جاری بود و مرحله اول در زمانی کمتر از 45 روز اجرایی شد.
این مقام مسئول بانک مرکزی افزود:طبق برنامه‌ریزی انجام شده‌، قرار است مرحله دوم ظرف مدت40 روز آماده بهره‌برداری شود و امیدواریم  با استقرار این سامانه، تحول عظیمی در سطح بانکداری الکترونیک صورت گیرد.
 وی در پایان خاطر نشان کرد: ورود بانک‌مرکزی به این حوزه برای نظارت و کنترل حساب‌ها ضروری است زیرا داشتن یک سیستم متمرکز لازمه نظارت قوی، موثر و کارآمد  است . تجربه نشان داده است نظم و انضباط‌دادن به بازارهای مالی و عمل‌کردن به‌صورت توزیع شده، چندان موفقیت آمیز نبوده‌است که امیدواریم  با اجرای کامل این  طرح این نقص جبران شود.تعداد بازديدها:   7,546