هیات وزیران مصوب کرد:

نیم سکه بهار آزادی به عنوان بخشی از پاداش کارکنان تحویل می شود

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، هیات محترم وزیران درمصوبه  شماره 231675/47823مورخ 25/11/1390  اعلام کرد :
  دستگاههای اجرایی موظفند به آن دسته از کارکنان که تمایل به دریافت نیم سکه بهار آزادی به جای دریافت نقدی بخشی از پاداش عیدی را دارند، از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، حواله (برگ بهادار ) یک قطعه سکه نیم بهار آزادی با بهای سه میلیون ریال تحویل نمایند . در اجرای این مصوبه ،خزانه داریکل کشور پس از دریافت اسامی کارکنان مذکور از دستگاههای اجرایی ، تا تاریخ 5/12/1390 و واریز مبلغ 000/000/3 (سه میلیون ) ریال به ازای هر قطعه نیم سکه بهار آزادی به حساب شماره67/ 10213 نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  اقدام خواهد نمود . بانک مرکزی نیز پس از واریز مبالغ مذکور توسط خزانه‌داریکل و دریافت لیست متقاضیان، حواله‌های مربوط را جهت توزیع به دستگاههای ذیربط ارائه می‌نماید.
 بانک مرکزی نسبت به تحویل سکه یا معادل ریالی آن به نرخ روز در پایان شهریور ماه 1391 اقدام و درصورت انصراف متقاضی قبل از موعد تحویل ( پایان شهریور ماه 1391 ) ریال واریزی توسط این بانک از طریق بانکهای عامل در قبال دریافت حواله مسترد می گردد .

 تعداد بازديدها:   6,074