بانک مرکزی برگزار می کند:

« اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت»

  روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با توجه به اهمیت روز‌افزون بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت و نقش رو به تزاید آن در نظام بانکی کشور ، درک شرایط‌ حاضر و ضرورت و بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی و شرایط مطلوب این صنعت در دنیا «‌اولین همایش بین المللی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت» طی روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 30/11/1390 و 1/12/1390 با سخنرانی افتتاحیه رئیس کل بانک مرکزی برگزارمی گردد.
در این همایش که توسط  پژوهشکده  پولی و بانکی و با پشتیبانی شرکت ملی انفورماتیک در مرکز همایش های برج میلاد برگزار می شود، اساتید  دانشگاهی ، مدیران عامل بانک ها و  شرکت‌های ارایه کننده خدمات بانکداری الکترونیک حضور خواهند داشت.
   شایان ذکر است در این همایش، بخش های متنوعی از جمله سخنرانی ، گزارش های مدیریتی ، ارایه مقاله شفاهی و پوستر ، میزگرد ، نمایشگاه و 17کارگاه آموزشی مدنظر قرار گرفته است و از برترین ارائه دهندگان خدمات بانکداری الکترونیک در جشنواره روز دوم همایش تجلیل به عمل خواهد آمد.تعداد بازديدها:   6,300