بانک مرکزی اعلام کرد:

«احتمال توقف پيش‌فروش سكه» صحت ندارد

روابط عمومی بانک مرکزی ‌جمهوری اسلامی ایران ضمن رد موضوع توقف پیش فروش سکه  که در برخی از رسانه‌ها درج شده است،‌اعلام کرد: به اطلاع می رساند هدف بانك مركزی از پیش‌فروش سكه ایجاد نظم و انضباط در این بازار است لذا این امر،همواره ارزیابی می‌شود و تاکنون بانک مرکزی تصمیمی مبنی بر توقف پیش فروش سکه اتخاذ ننموده و کماکان پیش فروش‌ سکه از طریق مبادی ذی‌ربط انجام می شود.
     تعداد بازديدها:   6,445