بانکها و موسسات اعتباری از فعالیت قرض‌الحسنه پس‌انداز منع شده‌اند

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد‌: انجام هر‌گونه فعالیت قرض‌الحسنه پس انداز توسط بانکها و موسسات اعتباری ممنوع است و انجام فعالیت یاد شده توسط نهادهای مزبور صرفا" در قالب صندوق قرض‌الحسنه وابسته به بانک‌ها و موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره 62690 مورخ 22/3/1390 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر می باشد.
 این گزارش می افزاید : به موجب بند یک از شصت و نهمین صورتجلسه کمیسیون اعتباری مورخ 07/10/1390 مقرر گردیده است مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری از هرگونه فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری در زمینه قرض الحسنه پس‌انداز از قبیل جذب منابع ، سپرده‌گیری و... جلوگیری نموده و مراتب را در پایان سال به کمیسیون اعتباری گزارش نمایند.
   شایان ذکر است براساس مصوبه سی و هشتمین جلسه مورخ 2/6/1390 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی ج.ا.ا که به شبکه بانکی ابلاغ گردیده است، انجام فعالیت قرض الحسنه پس انداز توسط بانک ها و موسسات اعتباری صرفا در چارچوب "دستور‌العمل اجرایی تاسیس‌، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض‌الحسنه موسسات اعتباری"‌مجاز می باشد.‌لذا بانک ها و موسسات اعتباری که قصد مجزا کردن عملیات قرض الحسنه خود در چارچوب دستورالعمل مذکور را ندارند، ملزم به عودت سپرده های قرض الحسنه پس انداز به سپرده گذاران خود خواهند بود.تعداد بازديدها:   9,317