هشدار بانک مرکزی

«موسسه مالی و اعتباری فروغ بازار محمودآباد» فاقد مجوز است

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: تعاونی اعتبار فروغ بازار محمودآباد و کلیه اعضاء هیات مدیره آن که با عنوان «موسسه مالی و اعتباری فروغ بازار محمودآباد» اقدام به فعالیت غیرقانونی در بازار پولی می نماید، فاقد مجوز و صلاحیت لازم بوده و مجاز به ادامه فعالیت نمی باشد. لذا به کلیه هموطنان عزیز اعلام می‌گردد از سپرده گذاری در موسسه مذکور جدا" خودداری نمایند. همچنین به شبکه بانکی نیز اعلام ‌شد از ارائه خدمات به این موسسه خودداری کنند.تعداد بازديدها:   5,746