تکذیب تامین اعتبار یارانه ها از محل مابه التفاوت ارز دریافتی از بانکها

 روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :عطف به خبر منتشره در برخی رسانه ها،مورخ 17/12/90درخصوص ما به التفاوت ارز دریافتی از بانکها  ، ضمن تکذیب تامین اعتبار یارانه ها از محل مابه التفاوت ارز دریافتی از بانکها  ،به اطلاع می رساند : برداشت از حساب بانکها بابت بخشی از مابه التفاوت قیمت ارز خریداری شده از بانک مرکزی و قیمت فروش ارز از سوی بانکها و در راستای اجرای مصوبه کمیته ساماندهی بازار ارز (کمیته پنج نفره ) بوده که اواسط بهمن ماه سال جاری طی نامه ای  به بانکها ابلاغ شده است . این امر با توجه به شرایط بازار ارز و صرفا  به منظور نظارت  بانک مرکزی بر اقدامات بانکها صورت گرفته است .
بدیهی است چنانچه بانکها آمار و ارقام عملکرد خود را اعلام نمایند ، بانک مرکزی نسبت به اصلاح ارقام مورد اشاره اقدام خواهد کرد .تعداد بازديدها:   5,602