بانک مرکزی به بانکها ابلاغ کرد:

موافقتنامه عمومی قبولي بازخرید اوراق بهادار در سامانه تابا

مديريت کل اعتبارات بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ‌« موافقتنامه عمومی قبولي بازخرید اوراق بهادار» را به شبکه بانکی ، موسسه مالی اعتباری توسعه و پست بانک ابلاغ کرد.
  به گزارش ‌روابط‌عمومی‌بانک مرکزی، اداره اعتبارات این بانک در‌ راستاي گسترش عمليات بازار بين بانکي ريالي، «موافقتنامه عمومی قبولي بازخرید اوراق بهادار» در سامانه تابا را جهت بهره‌برداری لازم به شبکه بانکی ارسال کرده است.
 این گزارش می‌افزاید: در این راستا، لازم است بانکها ليست اوراق مشارکت پرتفوي دارايي‌هاي خود را جهت ساکن‌سازي‌(پلمپ از سوي بانک‌مرکزي) به منظور ايجاد اوراق بهادار الکترونيکي در سامانه تابا به بانک‌مرکزی ارسال نمايند.
مديريت کل اعتبارات بانک‌مرکزی تاکید کرده است: درصورت عدم وجود اوراق، بانکها مي‌توانند‌ درخواست خريد اوراق بهادارالکترونيکي خود را به اين بانک ارسال نمایند تا اقدام‌ لازم به‌عمل‌آيد.تعداد بازديدها:   6,707