خلاصه تحولات اقتصادی کشور‌ در سال 1389» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این نشریه توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ،در 91 صفحه منتشر ‌شد و به سرفصل‌های زیر پرداخته است:
– تحولات اقتصادی جهان
- تحولات بازار نفت
- تولید و هزینه ناخالص‌ داخلی
- تحولات بخش واقعی اقتصاد
- تحولات بخش ‌مالی
- بازار دارایی‌ها
- روند قیمت‌ها
- تحلیل هزینه و‌رفاه‌ خانوار
- جداول آماری
برای دریافت نسخه کامل نشریه، ‌اینجا را کلیک کنید.تعداد بازديدها:   6,455