بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

دستورالعمل انتشار صکوک اجاره (ریالی و ارزی)

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: دستورالعمل انتشار صکوک اجاره (ریالی و ارزی) در شبکه بانکی که درتاریخ 16/12/1390 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است ، برای اجراء به شبکه بانکی ، پست بانک و موسسه مالی اعتباری توسعه ابلاغ شده است.
برای دسترسی به دستورالعمل فوق، اینجا را کلیک کنید.تعداد بازديدها:   12,716