با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی تشریح شد ؛

ویژگی‌های دستورالعمل جدید اعتباراسنادی داخلی - ریالی (LC)

مرتضی ستاک مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی طی نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی به تشریح ویژگی های دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی- ریالی (LC) در محورهای تعریف اعتبار اسنادی داخلی- ریالی ، سیر تطور مقررات بانکی در این زمینه و کاربرد سامانه سپام در مراحل مختلف  آن پرداخت .  
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی با بیان این که دلیل وجود اعتبار اسنادی ، تضاد منافع بین خریدار و فروشنده است و بانکها در این میان با هدف ایجاد اطمینان خاطر، نقش آفرینی می‌کنند، افزود : اعتبار اسنادی روش پرداخت است و تامین مالی  باید به عنوان کارکرد جانبی آن لحاظ شود .
وی با اشاره به این که تاریخچه اعتبار اسنادی داخلی- ریالی به مصوبه سال 1377 هیات دولت باز می‌گردد، اضافه کرد : در این مصوبه الزامات مختصری لحاظ گردیده بود و بانکها مجاز بودند از ال سی های داخلی- ریالی استفاده نمایند . ضمناً شورای پول و اعتبار براساس این مصوبه مکلف به تدوین مقررات در این خصوص بود اما بنا به دلایلی این موضوع تا سال 80 اجرایی نشد .
ستاک ضمن اشاره به مصوبه سال1380 شورای پول و اعتبار، افزود : شورای پول و اعتبار در سال 1390 و  بعد از وقوع سوء‌استفاده مالی ، در یکهزار یکصدو سی و امین جلسه خود دو حکم صادر نمود .
ایشان  احکام صادره شورای پول و اعتبار را این‌گونه بیان نمود : 1- تا اطلاع ثانوی، گشایش ال سی داخلی منحصراً در شرایطی مجاز است که یکی از طرفین آن، دستگاههای دولتی باشد.2- بانک مرکزی موظف به تدوین مقررات جامع و کامل درخصوص اعتبار اسنادی داخلی- ریالی است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی ضمن اشاره به تشکیل کارگروهی از ادارات مختلف بانک مرکزی جهت تدوین مقررات جامع ال سی داخلی-ریالی خاطرنشان کرد : در این میان بخش خصوصی در مورد حکم اول به دلیل آن که فساد بزرگ مالی در سیستم دولتی بوده است نه خصوصی ، اعتراض نمود و این مسئله موجب شد تا دغدغه بخش خصوصی مورد توجه شورای پول و اعتبار قرارگیرد و همزمان با تدوین مقررات جامع ، مقرراتی مختصر و موقتی ،صرفا" جهت رفع معضل بخش خصوصی تحت عنوان «الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی- ریالی» تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردد . همچنین ، مقدمات تدوین دستورالعمل جامع ال سی داخلی- ریالی در بانک مرکزی آغاز شد که ماحصل آن، تدوین دستورالعمل حاضر است .
ستاک مهمترین ویژگی دستورالعمل جدید را جامعیت ،‌ تاکید بر اعتبارسنجی و‌ استعلام سه گانه برای گشایش اعتبار اسنادی برشمرد و افزود :
در این دستورالعمل نیز براساس ماده 186 مالیات های غیرمستقیم ، متقاضی اعتبار اسنادی موظف به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی از دیگر ویژگیهای دستورالعمل جدید ال سی داخلی- ریالی را  استفاده از سامانه سپام خواند و اظهارداشت : در سامانه سپام ، بخش خاصی برای گشایش اعتبار اسنادی لحاظ گردیده  و بانکها موظف به عضویت در این سامانه می باشند و در  غیراین صورت، امکان گشایش اعتبار اسنادی را نخواهند داشت .
 شایان ذکر است ، دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی به زودی به شبکه بانکی ابلاغ خواهد شد . 

تعداد بازديدها:   8,746