شرکتهای تعاونی اعتبار «گلستان معقول» و «کارگران مقاومت بندر» مجوز فعالیت ندارند

  شرکتهاي تعاونی اعتبار «گلستان معقول »و «کارگران مقاومت بندر» واقع در شهرستان بندر گز، فاقد مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا. بوده و مجاز به ادامه فعالیت نمی باشند. لذا به کلیه هموطنان ارجمند اعلام می گردد از سپرده گذاری در تعاونی های مذکور جداً خودداری نمایند.
  ضمنا توقف فعالیت تعاونی ‌های مذکور از طریق مراجع ذیربط در دست اقدام‌ است.‌

 

تعداد بازديدها:   3,533