به منظور اجرای سیاستهای پولی از تاریخ 25/9/91

بیست و پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی عرضه می گردد

  25هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت بانک مرکزی از روز شنبه مورخ  25/9/91 از طریق بانکهای ملی، صادرات،تجارت، ملت،پاسارگاد، سینا و پارسیان‌ عرضه می شود .
  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛این بانک با هدف کمک به رشد و شکوفایی اقتصادی کشور و در راستای بند 4 از يک هزار و يکصد و چهل و دومين مصوبه شوراي پول و اعتبار ، در مرحله دوم  25 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت از طریق بانکهای ملی، صادرات ، تجارت، ملت، پاسارگاد، سینا و پارسیان عرضه می ‌نمايد.
   اوراق این مرحله از ویژگی‌هایی چون اعتبار یک ساله،‌نرخ سود علي‌الحساب سالانه 20 درصد به صورت پرداخت هر سه ماه یکبار، معاف از ماليات و قابل بازخريد توسط بانک عامل ، برخوردار است.
   همچنین نرخ سود بازخريد این اوراق سالانه 75/19 درصد بوده و قابليت معامله در بورس اوراق بهادار را نيز دارا مي‌باشد.
      شایان ذکر است مرجع تضمين‌کننده اوراق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بوده و 360 روز مبناي محاسبه سود روزشمار تعیین گردیده است.
گفتنی است منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گیرد تا از آن برای تامین مالی و اجرای پروژه‌های ملی و عمرانی کشور استفاده شود.

تعداد بازديدها:   4,622