صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی؛

بالغ بر 100 میلیون دلار به دانشجویان غیربورسیه ارز پرداخت شده است

بانک تجارت با توجه به تامین اسکناس صورت گرفته  توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از نوزدهم مهر‌ماه تا بیست و دوم آذرماه سال جاری‌ بالغ بر 100 میلیون دلار به دانشجویان غیربورسیه (‌مقطع فوق لیسانس و بالاتر) پرداخت نموده است.
به گفته « صمد کریمی» سخنگوی مرکز مبادلات ارزی‌این بانک با توجه به اهمیت پوشش تقاضای ارز مصارف خدماتی طی بخشنامه ای در روز سیزدهم آذر ماه سال جاری فروش ارز بابت19 قلم مصارف خدماتی را به نرخ مبادله ای مجاز اعلام نمود که بر اساس یکی از بندهای آن‌،بانک های عامل مجازند بابت فرصتهای مطالعاتی‌ از منابع ارزی خود یا  منابع ارزی حاصل‌ از خرید‌ ارز به نرخ مبادله‌ای - ‌اعم از حواله و یا اسکناس- ارز بفروشند‌.
وی تاکید نمود: فروش ارز با ارایه مدارک مثبته توسط وزارتخانه‌های‌ بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی‌و علوم تحقیقات و فناوری امکان پذیر است.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی با اشاره به الزام عرضه درآمدهای ارزی وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و سایر دستگاه های موضوع بند (27) قانون بودجه سال 1391 کل کشور در مرکز مبادلات ارزی کشور افزود:  صادر کنندگان می توانند با ارایه ارز خود‌ به نرخ مبادله ای از جایزه، مشوق های صادراتی و معافیت‌های مالیاتی‌ بهره‌مند‌ شده و‌امکان پوشش‌ نیازهای ارزی گروه های کالایی باقیمانده را فراهم آورند.
شایان ذکر است مرکز مبادلات ارزی تا پایان روز کاری بیست و پنجم‌ آذرماه 230 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند که با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم  10474  فقره رسید.

تعداد بازديدها:   3,242