عرضه مرحله دوم اوراق مشارکت بانک مرکزی

فروش قطعی با تحویل آتی برگه های اصل اوراق مشارکت

   روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  پیرو اطلاعیه مورخ 23/9/91درخصوص عرضه 25 هزارمیلیارد ریال اوراق مشارکت این بانک  اعلام کرد ،  عرضه مرحله دوم اوراق مشارکت بانک مرکزی بصورت فروش قطعی با تحویل آتی برگه های اصل اوراق مشارکت انجام می پذیرد . در این روش رسید دریافتی از شعب منتخب بانک های عامل تا قبل از تحویل برگه های اوراق مشارکت ، مطابق دریافت برگه های اوراق مشارکت بوده و قابل بازخرید با شرایط اعلامی را دارا می باشد .

تعداد بازديدها:   3,716