مرکز مبادلات ارزی کشور فردا تعطیل است

مرکز مبادلات ارزی کشور به دلیل انتقال سامانه پشتیبانی ثبت سفارش روز پنجشنبه سی ام آذرماه تعطیل می باشد. 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ متقاضیان واردات کالا/ کالا-خدمت به نرخ مبادله ای جهت انجام امور تشریفات گشایش اعتبار/ ثبت برات اسنادی و یا حواله  می توانند به شعب ارزی بانک های عامل در تهران و شهرستان ها مراجعه نمایند.
شایان ذکر است مرکز از روز شنبه دوم دی ماه کماکان طبق روال سابق به ارایه خدمت می پردازد.

تعداد بازديدها:   3,823