مطابق الگوی تجاری کشور؛

واردکنندگان به سمت کشورهای عمده تجاری و ارزهای محلی هدایت شدند

      میزان ارز پرداختی به دانشجویان غیربورسیه مقطع فوق لیسانس و بالاتر توسط بانک تجارت به عنوان بانک عامل،با توجه به تامین اسکناس(ارز) صورت گرفته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از هجدهم مهرماه تا دهم دی ماه حدود 174 میلیون دلار اعلام شد. 
     «صمد کریمی» سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با بیان مطلب فوق خاطر نشان کرد: بررسی تراز تجاری کشور در هشت ماهه سال جاری براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی و تطابق آن با عملکرد مرکز مبادلات ارزی کشور حاکی از آن است که بانک مرکزی توانسته است مطابق با الگوی تجاری کشور بخشی از تقاضای ارز واردکنندگان را به طرف های عمده تجاری و ارزهای محلی یا ملی هدایت نماید .

 

تعداد بازديدها:   3,701