«صندوق جوانان خیّر» با « ‌موسسه مالی و اعتباری کوثر» ادغام شد

«صندوق جوانان خیّر» ،به دنبال رد صلاحیت اعضای هیات مدیره آن با هماهنگی دادستان آذربایجان‌شرقی ‌و مقامات استانی در «‌موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس کوثر» ادغام گردید.
گفتنی است «صندوق جوانان خیّر» که فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی بود، در استان‌های آذربایجان‌شرقی‌، آذربایجان غربی، اردبیل و کردستان به فعالیت پولی غیرمجاز و اخلال در نظام پولی می‌پرداخت و اعضای هیات مدیره آن‌ با سوء استفاده از سپرده‌های مردمی؛ نسبت به اجرای قوانین پولی‌و بانکی بی تفاوت بوده و به اخطارها و مذاکرات متعدد توجهی نداشتند. از این رو ، بانک‌مرکزی ضمن رد صلاحیت اعضای هیات‌مدیره صندوق مذکور، ‌آن را در «‌موسسه مالی و اعتباری در شرف تاسیس کوثر» ادغام نمود.
شایان ذکر است با وجود این که بانک مرکزی هیچگونه مجوزی به این صندوق نداده است، به سپرده‌گذاران عزیز اعلام می‌دارد هیچگونه نگرانی درخصوص سپرده‌های خود نداشته باشند و به دنبال‌ هماهنگی‌های به عمل آمده با موسسه کوثر، مقرر گردید پس از تحویل اطلاعات سپرده‌‌گذاران، ظرف مدت 10 روز، مردم به تدریج به شعب موسسه یادشده مراجعه و دفترچه‌های خود را تبدیل نمایند یا در صورت نیاز ، وجوه خود را دریافت دارند.
بانک مرکزی در خاتمه با بیان این که‌ مردم توجهی به پیامک‌های مدیرعامل  رد صلاحیت شده «صندوق جوانان خیّر» ننمایند، اعلام نموده است دولت ، بانک مرکزی، مسئولین سیاسی، قضایی و امنیتی استان حامی سپرده‌های مردم شریف استان‌های یادشده می باشند.

تعداد بازديدها:   10,099