تعداد ثبت سفارش در مرکز مبادلات ارزی کشور در آستانه 12 هزار فقره

مرکز مبادلات ارزی کشور در دهم دی ماه، تعداد 58 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد روزهای پیشین، تعدادثبت سفارش های پذیرفته شده در این مرکز به رقم 11هزار و 943فقره رسید.


 

تعداد بازديدها:   2,677