روز شنبه شانزدهم دی‌ماه جاری

بانک های استان تهران موظف به فعال نمودن شعب کشیک خود شدند

 روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :براساس تصمیم کمیته کارگروه ملی و کمیته هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوای استان تهران همه ادارات ،نهادها ،مدارس ، دانشگاه ها و.... به جز مراکز اورژانس و درمان استان تهران روز شنبه مورخ 16/10/91 تعطیل است . مطابق مصوبه کارگروه یادشده بانک های استان تهران موظف شدند نسبت به فعال نمودن شعب کشیک خود اقدام نمایند .

 

تعداد بازديدها:   3,991