26 و 27 دی ماه و با سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی،

«دومین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت» برگزار می‌شود

روزهای سه شنبه و چهارشنبه 26 و 27 دی ماه سال جاری، مرکز همایش های بین‌المللی صدا و سیما، شاهد گردهم آیی ‌صاحب‌نظران، مدیران و کارشناسان حوزه پولی و بانکی و شرکت‌ها و سازمان های ذیربط خواهد بود.
به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی ، در این همایش دو روزه که با حضور و سخنرانی دکتر محمود‌ بهمنی رئیس کل و سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود، بیش از 700 نفر از مدیران ارشد و کارشناسان امور بانکی و مالی حضور خواهند داشت.
گفتنی است در این همایش که ساعت 30/8 روز سه شنبه آغاز خواهد شد، ابتدا دکتر فرهاد نیلی دبیر همایش و رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، گزارشی از چگونگی روند همایش دوم ارائه خواهد کرد.‌ سپس آقایان دکتر محمود بهمنی رئیس کل و سید محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی سخنرانی خواهند کرد.
در‌ روز اول‌ برگزاری این‌ همایش، با حضور شرکت کنندگان شش نشست تحت عنوان: «امنیت در بانکداری الکترونیک»، ‌‌«کیفیت سرویس‌ و کارآیی‌ سیستم‌های بین‌ بانکی»، «رایانش‌ابری»،‌ «توسعه محصولات»، «ابعاد مدیریتی بانکداری آینده» و نشست «ابعاد فرهنگی و مالي بانکداری الکترونیک» و در روز دوم نیز 21 کارگاه تخصصی در زمینه های مرتبط با موضوع همایش برگزار خواهد شد.
 پایان بخش برنامه های این همایش‌ تخصصی، میزگرد شبکه اختصاصی بانکی ‌(شاب) خواهد بود و با برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان جشنواره مرحوم دکتر نوربخش، این همایش دو روزه به کار خود پایان خوهد داد.

 

تعداد بازديدها:   3,577