از سوی بانک مرکزی اعلام شد:

کاهش 2 درصدی نرخ سود تسهیلات ریالی صادراتی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک های دولتی، غيردولتي (به استثناي بانک‌هاي قرض‌الحسنه)، شرکت ‌دولتي پست‌ بانک و موسسه اعتباري توسعه  کاهش نرخ سود تسهيلات ريالي صادراتي را اعلام کرد.
در این بخشنامه آمده است :«نرخ سود تسهيلات ريالي صادراتي نسبت به ساير تسهيلات ريالي اعطايي، دو درصد کاهش يابد. مبناي تشخيص نظام بانکي کشور براي اعطاي تسهيلات به بخش صادرات،‌ دارا بودن پوشش ضمانت‌نامه‌اي صندوق ضمانت صادرات مي‌باشد».
تعداد بازديدها:   3,858