تغییر آدرس اینترنتی سامانه نظارت ارزی

آدرس اینترنتی سامانه نظارت ارزی (سنا) تغییر کرد.
روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: کليه شرکتهاي صرافي داراي مجوز از این پس برای دسترسی به سامانه نظارت ارزی (سنا) به آدرسhttps://www.cbifs.com/sana  مراجعه نمایند.
همچنین کـــاربران در صورت بروز مشکل يا اختـــــلال در دسترسي به سامانه ســـــنا  می توانند با مرکز پشتيباني به شماره 3100 2766 021 تماس حاصل نمايند.
گفتنی است سامانه سنا مرجعی به منظور ثبت اطلاعات مربوط به عملیات خرید، فروش، تبدیل و حواله ارزی است.
 
 
تعداد بازديدها:   9,924