تعداد420 واحد اعتباری وابسته به سازمان تعاون روستایی فاقد مجوزند

420 واحد اعتباری وابسته به سازمان تعاون روستایی در سراسرکشور فاقد مجوز بوده و مجاز به ادامه فعالیت نیستند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای سامان‌دهی موسسات پولی غیربانکی ضمن اعلام مطلب فوق ، به هموطنان عزیز هشدار داد از هرگونه سپرده گذاری در این واحدها جداً خودداری نمایند .
همچنین به منظور پیشگیری از مسایل اجتماعی و جلوگيري از ضرر و زیان سپرده‌گذاران، تمامی شعب بانک ها از ارائه هرگونه خدمات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات، ارائه دسته چک جدید ، ارائه ضمانت‌نامه و ...  به این واحدها منع شده اند.
 
تعداد بازديدها:   6,352