شماره تماس دایره ارتباط رسانه ای بانک مرکزی تغییر یافت

شماره تماس دایره ارتباط رسانه ای بانک مرکزی  به  شماره «29954951-021» تغییر یافت.
روابط عمومی بانک مرکزی ضمن اعلام این مطلب اعلام کرد: نمابر «29954980-021» نیز آماده دریافت پیام ها ، دیدگاه ها و نظرات اهالی رسانه است.
تعداد بازديدها:   2,673