در کنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی بررسی می‌شود؛

سامان‌دهی نظام پرداخت‌هاي نقدي كشور

 "سامان‌دهي نظام پرداخت‌هاي نقدي كشور" در كنفرانس ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی بررسی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ محمد هادی مهدویان، مدیرکل سابق اقتصادی بانک مرکزی و صاحب‌نظر در امور پولي و بانكي سامان‌دهي نظام پرداخت‌هاي نقدي كشور را  در قالب محصول پروژه خود و با حضور آقايان سيد محمود احمدي (دبيركل بانك مركزي)، دکتر اكبر كميجاني (معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران)، دکتر اصغر ابوالحسني (معاون اقتصادي بانك مركزي‌) و محمد نوفرستي (عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي) بررسی خواهد کرد.
این کنفرانس؛ روز چهارشنبه 25/11/91 از ساعت 9:30 الی11:30 در محل سالن حضرت زهرا (س) بانک مرکزی برگزار و شرکت برای كليه استادان، محققان و همكاران شبكه بانكي آزاد است.
 

تعداد بازديدها:   3,906