شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دولت ششتمد سبزوار فاقد مجوز فعالیت است

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور آگاهی هموطنان عزیز اعلام کرد: شرکت تعاونی اعتبار کارکنان دولت ششتمد سبزوار، فاقد مجوز فعـالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و مجاز به ادامه فعـالیت نمی باشد.
لذا هموطنان عزیز می بایست از سپرده گذاری در این صندوق و شعب آن جداً خودداری نمایند.
شایان ذکر است ، توقف فعالیت تعاونی مذکور از طریق مراجع ذیربط در دست اقدام‌ می باشد.
تعداد بازديدها:   3,594