دبیرکل بانک مرکزی در همایش ساماندهي نظام پرداخت‌هاي نقدي كشور خواستار شد:

لزوم طرح اصلاح نظام های پرداخت با همفکری قانون گذاران

سید محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی با حضور در همایش ماهانه پژوهشکده پولی و بانکی با موضوع ساماندهي نظام پرداخت‌هاي نقدي كشور، ضمن استقبال از طرح اصلاح نظام‌های پرداخت اظهار داشت: در این‌ گونه جلسات نمایندگان قانون‌گذاران نیز باید حضور داشته باشند تا با همفکری آنان، زمینه‌های‌ قانونی‌این‌گونه طرح‌ها فراهم شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مهدویان، مدیرکل سابق اقتصادی بانک مرکزی و صاحب‌نظر در امور پولي و بانكي با تشریح انواع نظام های پرداخت و تسویه اظهار داشت: ابزارهای نقدی بخش مهمی در اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده و بسیار حائز اهمیت هستند.
وی همچنین ضرورت هاي اصلاح نظام پرداخت نقدي كشور را تناسب اندازه‌ها و تركيب اسكناس و مسكوك نسبت به قيمت كالاها و خدمات، رفتارهاي هزينه اي و پس‌اندازي مردم، نيازهاي بازار براي تسويه مبادلات؛ به‌‌هم خوردن تناسب واحد اصلي و واحد فرعي؛ مشكلات حسابداري، مالي، و نرم افزاري و هزينه هاي اجرايي و پشتيباني برشمرد.
مدیرکل ‌سابق اقتصادی بانک مرکزی با اجتناب‌ناپذير دانستن طرح اصلاح نظام پرداخت‌های نقدی و تجديد ارزش‌گذاري پول ملي، حذف چهار صفر از پول ملی را به عنوان راه حلی مناسب مطرح کرد و افزود: در این طرح، تعيين كوچك‌ترين و بزرگترين اندازه هاي اسكناس و مسكوك، تعداد، مرز اسكناس و مسكوك، و آرايش فاصله ها مي‌بايد از قواعد متعارف پيروي کند.
چکیده و اصل مقاله ارائه شده در این همایش، در سایت پژوهشـــــکده پولی و بانکی مــــوجود است و علاقه‌مندان مــی‌توانند از آن بهره مند شوند.

تعداد بازديدها:   2,938