طرح جدید ارزی بانک مرکزی ؛ تقویت عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور

 عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور تقویت می شود.
صمد کریمی سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با اعلام این خبر و ضمن اشاره به اتخاذ تصمیمات جدید ارزی بانک مرکزی گفت: مقرر شده است عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور به مرکز مبادلات و بازار بین بانکی هدایت  شود.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، کریمی ضمن اعلام مطلب فوق افزود: با توجه به عملکرد 5 ماهه مرکز مبادلات ارزی کشور (119 روز کاری) از یک سو‌ و آسیب‌شناسی فعالیت از سوی دیگر تصمیم بزرگی اتخاذ شده است که بر اساس آن عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور به مرکز مبادلات ارزی و یا بازار بین بانکی هدایت می شود. سیاست های اخیر در راستای تقویت و تعمیق مرکز مبادلات ارزی کشور می باشد و براساس این . تصمیم بزرگ ،عرضه ارز در بازار بین بانکی و مرکز مبادلات تقویت خواهد شد.
وی با بیان این که بردار عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی کشور تاکنون محدود به 14.5 درصد سهم شرکت نفت و 20 درصد سهم منابع قابل تبدیل صندوق توسعه ملی به ریال بوده است، افزود: با توجه به این که بخش عمده تقاضاهای واقعی گروه‌های کالایی 3 تا 9 و اولویت های مصارف خدماتی 20 گانه به مرکز مبادلات ارزی کشور هدایت شده است، لازم بود جهت پوشش به موقع این تقاضاها، عمده منابع و درآمدهای ارزی کشور نیز  به مرکز مبادلات ارزی کشور یا بازار بین بانکی هدایت شود.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور ادامه داد:  بر اساس تصمیمات جدید مقرر شده است عمده درآمدهای ارزی به مرکز مبادلات هدایت شود؛ ضمن این که پس از هدایت منابع مذکور در فاز بعدی تلاش خواهد شد تا بر اساس مکانیزم‌های طراحی شده ، ارز صادرکنندگان غیر نفتی شامل پتروشیمی‌ها نیز برای پوشش بیشتر و سریعتر تقاضای ارز به  بازار بین بانکی سوق داده شود.
کریمی در مورد تامین نیاز ارزی صنایع بزرگ، گفت: بدیهی است در صورت هدایت منابع قابل عرضه ارزی به بازار بین بانکی، امکان تامین نیازهای ارزی صنایع بزرگ ممکن خواهد شد.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی آفزود: از آغاز راه اندازی مرکز تعداد کالاهای مشمول دریافت ارز مبادله ای در کشور افزایش یافته است که می توان به پرداخت ارز به گروه کالایی 9 با عنوان کلی "کالای نهایی با دوام" اشاره نمود.
 وی خاطرنشان کرد:پس از تامین ارز این گروه از کالاها و واردات آن ها تاثیر پذیری بازار کالا و خدمات از واردات کالای نهایی به نرخ مبادله ای افزایش می یابد. به عبارت دیگر، نظر به این که این کالاها  قبلا به نرخ ارز شبکه صرافی های مجاز وارد کشور می شدند، با اختصاص ارز مبادله ای بازاراین نوع کالاها از یک سو  قیمت آن ها  کاهش یافته و از سوی دیگر به دلیل ثبات بالای نرخ مبادله ای ارز در مقایسه با نرخ ارز در شبکه صرافی های مجاز ثبات بیشتری در قیمت کالاهای وارداتی این گروه خواهیم داشت.
تصمیمات اخیر با تقویت عرضه سبب پوشش سریعتر تقاضای ارز وارد کنندگان، بویژه ارزهای پرمتقاضی می شود.
 

تعداد بازديدها:   5,636