بدون اصلاح پروفرم ها و اوراق ثبت سفارش؛

اخذ گواهی ثبت آماری با ارزهای دیگر امکان پذیر شد

   به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «صمد کریمی» اعلام کرد: در راستای تسهیل امور وارداتی در مرکز مبادلات ارزی کشور مطابق با مقررات جدید ارزی که به بانک های عامل ابلاغ شده است چنانچه امکان گشایش اعتبار، ثبت برات اسنادی و یا حواله از طریق ارز مندرج در ثبت سفارش وجود نداشته باشد، در صورت پذیرش بانک عامل و فروشنده خارجی، اخذ گواهی ثبت آماری با ارزهای دیگر بدون اصلاح پروفرم ها و اوراق ثبت سفارش برای وارد کنندگان بلامانع می باشد و این امر سرعت تامین ارز از مرکز را افزایش می دهد.
   شایان ذکر است مرکز مبادلات ارزی کشور طی هفته گذشته از روز شنبه بیست و هشتم بهمن ماه تا روز پنجشنبه سوم اسفند ماه تعداد یک هزار و 112 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند که با محاسبه عملکرد هفته های پیشین، تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده تا پایان روز کاری سوم اسفند ماه در این مرکز به رقم نوزده هزار و  134 فقره رسید.

تعداد بازديدها:   6,689