تعداد ثبت سفارشات در مرکز مبادلات ارزی کشور به 21هزار و 13 فقره رسید

 مرکز مبادلات ارزی کشور طی هفته  گذشته از روز شنبه پنجم اسفندماه  تا روز پنجشنبه دهم اسفند ماه تعداد 1879 فقره سفارش را جهت تخصیص ارز به ثبت رساند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با محاسبه عملکرد هفته های پیشین، تعداد ثبت سفارش‌های پذیرفته شده تا پایان روز کاری دهم اسفند ماه در این مرکز به رقم 21هزار و13فقره رسید.


تعداد بازديدها:   2,439