تا پایان سال صورت می گیرد؛

تزریق منابع بیشتر به مرکز مبادلات ارزی

 مرکز مبادلات ارزی یکشنبه سیزدهم اسفندماه شاهد بیشترین تعداد ثبت سفارش های پذیرفته شده بود، ضمن این که 182 میلیون دلار ارز تخصیص یافته نشان دهنده رشد 5/4 برابری متوسط تخصیص روزانه ارز طی ماه های مهر تا بهمن است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی؛«صمد کریمی» سخنگوی مرکز مبادلات ارزی  کشور با اعلام مطلب فوق  افزود: همچنین با توجه به تصمیمات اتخاذ شده مبنی بر تقویت جانب عرضه ارز، حجم چشمگیری از منابع و درآمدهای ارزی قابل دسترس تا پایان سال از طریق مرکز جهت واردات گروه های کالایی 3 تا 9 و اولویت های مصارف خدماتی 20 گانه اختصاص می یابد.

 

تعداد بازديدها:   3,897