با روند کاهشی دلار در مرکز مبادلات صورت گرفت؛

تقویت ریال در برابر سایر ارزهای مورد معامله

نرخ مبادله ای دلار آمریکا  امروز پانزدهم اسفندماه در مرکز مبادلات ارزی کشور با 300 ریال کاهش برابر با 24243 ریال و هر یورو نیز با 376 ریال کاهش برابر با 31590 ریال شد. نرخ مبادله ای سایر ارزهای مورد معامله در مرکز نیز روند  کاهشی نشان می‌دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی «صمد کریمی» سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور با اعلام مطلب فوق افزود:تعداد ثبت سفارش های تخصیص ارز یافته توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌ از ابتدای فعالیت مرکز تا چهاردهم اسفندماه با عبور از مرز 22000 فقره به رقم 22356 فقره رسید. عملکرد دیروز مرکز نیز به 634 فقره رسید که بهترین عملکرد مرکز تاکنون به شمار می رود.
همچنین مبلغ ثبت سفارش های پذیرفته شده  دیروز بالغ بر 197 میلیون دلار شد. براین اساس، مبلغ کل ارز تخصیصی از مرز 6 میلیارد دلار عبورکرده و به رقما 6 میلیارد و 151 میلیون دلار رسید.

تعداد بازديدها:   5,193