مهمترین تحولات ارزی اقتصادی کشورهای عمده ، قیمت طلا و نفت در سال 2012

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « گزارش مهمترین تحولات ارزی اقتصادی کشورهای عمده ، قیمت طلا و نفت در سال 2012 » را منتشرکرد .
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ؛ اداره مطالعات و سازمان های بین المللی این بانک طی گزارشی مبادرت به انتشار مهمترین تحولات ارزی اقتصادی کشورهای عمده ، قیمت طلا و نفت در سال 2012 نمود . 
شایان ذکر است، متن کامل گزارش فوق الذکر در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی www.cbi.ir بخش نشریات و پژوهش ها – نشریات موردی قابل دسترسی است .

تعداد بازديدها:   4,339