پیش فروش سکه تا پایان وقت اداری 28 اسفند ادامه خواهد داشت

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح پیش فروش سکه  که از هشتم اسفندماه به منظور خدمت رسانی مطلوب و در راستای تامین نیازهای خرد هموطنان به مسکوک طلا و با عاملیت بانک تجارت آغاز شده بود، تا پایان وقت اداری 28 اسفند ادامه خواهد داشت.
هموطنان عزیز تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 28 /12/1391 فرصت دارند برای پیش خرید سکه به شعب منتخب بانک یادشده مراجعه نمایند.

تعداد بازديدها:   5,664