فراخوان مقاله موسسه عالی آموزش بانکداری

هم افزایی دانشگاه‌ها و بانک‌ها در توسعه بانکداری مجازی

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران از دانشگاهیان و محققین خواست مقالات خود را با موضوع هم‌افزایی دانشگاه‌ها و بانک‌ها در توسعه بانکداری مجازی به این موسسه ارسال کنند.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این فراخوان در دو محور « هم‌افزایی دانشگاه‌ها و بانک‌ها در توسعه بانکداری مجازی» و « بانکداری مجازی، مفاهیم، زیر ساخت و توسعه» با موضوعات بررسی جایگاه و نقش دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در توسعه و پیاده سازی و همچنین تولید علم و تربیت نیروی انسانی در زمینه بانکداری مجازی و چالش و موانع پیش روی این صنعت را بررسی می‌کند.
صاحب نظران و دانشجویان تا 20 آذرماه فرصت دارند اصل مقالات خود را برای دبیرخانه موسسه ارسال کنند.
علاقه‌مندان به منظور کسب اطلاعات بیشتر و دریافت شرایط پذیرش و نحوه ارسال مقاله  به پایگاه اطلاع رسانی موسسه عالی آموزش بانکداری به نشانی:  //conf.ibi.ac.ir/9310/ مراجعه کنند.
تعداد بازديدها:   3,465