​ تکرار تجربه تورم یک رقمی پس از 26 سال

نرخ تورم سال 1395 تک رقمی شد

نرخ تورم سال 1395 تک رقمی شد

نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به اسفندماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفندماه 1394 معادل 9 درصد است.


به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، تحقق نرخ تورم 9 درصدی سال گذشته بعد از نرخ تورم تک رقمی سال 1369 دومین تجربه ایران در دستیابی به نرخ تورم زیر 10 درصد است، بر این اساس ایران پس از 26 سال در ردیف کشورهای با نرخ تورم یک رقمی قرار گرفته است. 
خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زیر است:
-    شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در اسفندماه 1395 به عدد 262.8 رسيد که نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزايش يافت.
-    شاخص مذکور در اسفندماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 11.9 درصد افزايش داشته است.
-    نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1394 (نرخ تورم سال 1395) معادل 9.0 درصد است.تعداد بازديدها:   21,054