گزیده آمارهای اقتصادی شهریور ماه سال 1397 منتشر شد 

گزیده آمارهای اقتصادی شهریور ماه سال 1397 منتشر شد 
گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به شهریور ماه سال 1397 برای اطلاع عموم و صاحبنظران منتشر شد.
 
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، اين بخش از گزيده آمارهای اقتصادی شامل خلاصه دارايی‌ها و بدهی‌های سيستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غيربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غيردولتی و موسسات اعتباری غيربانکی و نيز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهيلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکيک عقود اسلامی است.

برای دریافت گزیده آمارهای اقتصادی شهریور ماه 1397 اینجا کلیک کنید.


تعداد بازديدها:   2,939