تصمیمات جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز؛

افزایش سقف خرید در بازار متشکل ارزی/ عرضه روزانه 50 میلیون دلار به صورت اسکناس

افزایش سقف خرید در بازار متشکل ارزی/ عرضه روزانه 50 میلیون دلار به صورت اسکناس
سقف خرید بانک ها و صرافی ها در بازار متشکل ارزی به ۵۰۰ هزار دلار افزایش می یابد و بانک مرکزی روزانه ۵۰ میلیون دلار در بازار مزبور به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با هدف مدیریت و تنظیم بازار ارز کشور مقرر شد سقف خرید کارگزاران ( بانک ها و صرافی ها) در بازار متشکل ارزی از روز کاری دوشنبه مورخ 1399.7.21 به ۵۰۰ هزار دلار افزایش یابد. همچنین بر این اساس بانک مرکزی، روزانه از طریق بازار ساز ۵۰ میلیون دلار در بازار یاد شده به صورت اسکناس عرضه خواهد کرد.


تعداد بازديدها:   5,464