فیلم/ عملیات بازار باز چیست؟

تأکید رییس جمهوری بر مدیریت نرخ سود با سازوکار بازار

رییس جمهوری، روز گذشته و در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ضمن حمایت از اقدامات بانک مرکزی در زمینه «عملیات بازار باز»، تأکید کرد، ضروری است بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بین بانکی از ابزارهای قانونی و بازار باز استفاده کند.

اما دکتر روحانی، رییس جمهوری، از چه سخن گفت و «عملیات بازار باز» چیست؟ ویدئوی پیش رو شرح مختصری از «عملیات بازار باز» و کارکرد آن است:
 


تعداد بازديدها:   6,449