رییس کل بانک مرکزی در صندوق بین المللی پول

آثار مخرب تحریم نفتی ایران بر اقتصاد جهانی

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد :هیات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ریاست دکتر بهمنی در حاشیه  اجلاس بهاره 2012 صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، با خانم کریستین لاگارد، مدیرعامل صندوق بین المللی پول ( IMF  )، دیدار داشتند. در این ملاقات، مسائل پولی،  بانکی و همچنین تحریم بناحق  بانک مرکزی ایران و تحریمهای مالی و نفتی مورد مذاکره قرار گرفت. دکتر بهمنی ضمن ارائه مهمترین نکات و تحولات اقتصادی متاثر از قیمت نفت، که کل کشورهای مصرف کننده نفت را متاثر نموده، به موضوع هدفمندسازی یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده و به ویژه اصلاحات ساختاری سیستم بانکی و تاثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد جهانی اشاره نمودند. ایشان اظهار نمودند که ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از بدو تاسیس صندوق، روابط خوبی با این نهاد مالی و پولی بین المللی داشته است و انتظار دارد صندوق بین المللی پول نیز نقش حمایتی از تمام کشورها به خصوص موسسین را همواره در دستور کار قرار دهد. 
   خانم لاگارد، نیز ضمن خوش آمدگویی گرم و صمیمانه و توجه به نکات مورد نظر رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با ابراز علاقه به ادامه روابط ایران و صندوق بین المللی پول،  اصلاحات اقتصادی ایران به ویژه در سالهای اخیر از جمله طرح هدفمندسازی یارانه ها را مثبت و سازنده ارزیابی نموده و مورد تاکید قرار دادند. همچنین ایشان نسبت به نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر رشد اقتصاد جهانی ابراز نگرانی نموده و اظهار امیدواری در رفع تحریم بانک مرکزی داشتند. 
  دکتر بهمنی ضمن اشاره به آثار مخرب تحریم نفتی ایران بر اقتصاد جهانی به گزارش اخیر چشم انداز جهانی اشاره نموده و به تاثیرات این امر بر رشد و تورم به ویژه در شرایط حساس کنونی اقتصاد جهانی متاثر از بحران مالی اروپا و نیز رشد کشورهای در حال توسعه و نوظهور تاکید نمودند. ایشان ضمن اشاره به آثار مالی تحریم نفتی به ویژه  بر کشورهای کم درآمد واردکننده نفت، از صندوق بین المللی پول خواستند تامین منابع لازم جهت مقابله با آثار ناشی از تحریم نفت ایران بر اقتصاد این کشورها را در اولویت برنامه ها قرار دهد.
خانم لاگارد ضمن ابراز نگرانی از شرایط حاکم بر بازار نفت و آثار آن بر اقتصاد تمام کشورها، به نقش صندوق بین المللی پول در برقراری ثبات مالی بین المللی و همچنین نقش کلیدی کشورها در برقراری ثبات بازار نفت تاکید نمودند.
همچنین، هیات بانک مرکزی در نودونهمین اجلاس معاونین و هشتادوهفتمین اجلاس وزرای گروه بیست و چهار (G24) کشورهای در حال توسعه حضور فعال داشتند. قرار است در ادامه سفر دکتر بهمنی  و هیات همراه، جلساتی با تعدادی از روسای بانکهای مرکزی و نیز مسئولین بخشهای مختلف در صندوق بین المللی پول از جمله بخش خاورمیانه و آسیای میانه  برگزار گردد.

تعداد بازديدها:   9,359