طبق بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به شبکه بانکی

اخذ شماره فراگیر مشتریان برای ارائه خدمات بانکی الزامی‌است

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اداره مبارزه با پولشویی این بانک طی بخشنامه‌ای به بانک ها و موسسات اعتباری اعلام نمود؛ در اجرای دقیق مفاده ماده (12) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری و همچنین ماده(9) دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری ، تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا از ابتدای سال 1391 کلیه خدمات ارائه شده( به ویژه هر گونه واریز و برداشت وجه) ، منوط به اخذ یکی از شماره‌های فراگیر مشتریان( شماره ملی، شناسه ملی و یا شماره اختصاصی اشخاص خارجی) و ثبت آن در سامانه‌های مرتبط گردد.

تعداد بازديدها:   9,070