ابلاغ دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه و کارت میزان

به منظور ايجاد وحدت رويه در خصوص انجام عمليات حسابداري مربوط به اعطاي اعتبار/تسهيلات در قالب کارت‌هاي مبتني بر عقد مرابحه در شبکه بانکي کشور و در راستاي اعمال صحيح رويدادهاي مالي مرتبط در حساب‌ها و دفاتر مالي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «دستورالعمل حسابداري کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه» و «دستورالعمل حسابداري کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران»  را که  در اولين جلسه مورخ 16/1/1391 کميسيون اعتباري به تصویب رسید طی نامه ای به کليه بانک‌هاي دولتي (به استثناء بانک قرض‌الحسنه مهر ايران)، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ابلاغ کرد.
متن کامل آیین نامه های مذکور در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانیhttp://tempuri.org/tempuri.html قابل دسترس  می باشد.

 

تعداد بازديدها:   6,245