نرخ سود تسهيلات مرابحه دارندگان کارت اعتباري ميزان 5 درصد تعیین شد

 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  طی بخشنامه ای پيرو «دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري ميزان براي کارکنان دولت و کارگران » افزایش نرخ سود دريافتي تسهيلات مرابحه از دارنده کارت به 5  درصد در سال و سهم سود ناشي از تخفيف خريد از فروشندگان کالا به 9 درصد در سال را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است:
1- از آنجايي ‌که براساس ماده 9 سياست‌هاي پولي، اعتباري و نظارتي نظام بانکي کشور، نرخ سود عقود غيرمشارکتي تا سررسيد 2 سال معادل 14 درصد تعيين شده است، لذا نرخ سود تسهيلات اعطايي مرابحه در چارچوب کارت اعتباري ميزان از 11 درصد به 14 درصد افزايش مي‌يابد. بنابراين سهم نرخ سود دريافتي تسهيلات مرابحه از دارنده کارت (تسهيلات گيرنده) از 4 درصد در سال به 5 درصد در سال و سهم سود ناشي از تخفيف خريد از فروشندگان کالا از 7 درصد در سال به 9 درصد در سال افزايش پيدا مي‌کند.
2- مبناي تخفيف دريافتي از فروشندگان کالا به عنوان بخشي از سود تسهيلات مرابحه به طور ساليانه منظور گردد.

تعداد بازديدها:   8,207