نظر به استقبال مردم

عرضه اوراق گواهی سپرده جایگزین سکه تا یک هفته تمدید شد

   با توجه به استقبال بسيار زياد هموطنان از طرح جايگزيني اوراق گواهي سپرده مدت‌دار ويژه سرمايه‌گذاري (عام) بانک ملي ايران با مبلغ پرداختي جهت پيش خريد سکه طلا و به منظور فراهم نمودن فرصت مجدد براي افرادي که مايل به استفاده از اين ابزار بوده و تاکنون موفق به انجام آن نگرديده‌اند، مدت عرضه اوراق مزبور از تاريخ 20/02/1391 به مدت يک هفته کاري (پايان وقت اداري چهارشنبه مورخ 27/02/1391) تمديد  شد.
لازم به ذکر است، تمامي کساني که در طرح پيش فروش سکه بانک مرکزي در سال 1390 مشارکت نموده‌اند، صرف نظر از موعد تحويل سکه‌هاي ثبت نامي مي‌توانند از اوراق مزبور استفاده نمايند.‌اين اوراق از ويژگي‌هاي زير برخوردار مي‌باشند:
1- با نام، دوساله و فاقد کوپن سود‌ علي‌الحساب؛
2- نرخ سود علي‌الحساب 24 درصد در سال، معاف از ماليات و داراي برگه‌ تسويه نهايي؛
3- حداکثر سقف قابل انتشار براي متقاضيان متناسب است با مجموع وجوه واريز شده بابت پيش‌خريد مسکوک طلا؛
4- تاريخ انتشار درج‌شده بر روي اوراق از آغاز طرح پيش‌فروش (29/09/1390) لغايت روز پاياني طرح مذکور (28/12/1390) متناسب با زمان پيش‌خريد؛
5- در زمان صدور اوراق مزبور سود مدت زمان سپري شده از روز واريز وجه (تاريخ ثبت نام سکه) به صورت روزشمار محاسبه و به متقاضي قابل پرداخت است.

تعداد بازديدها:   7,039