از سوی اداره آمار بانک مرکزی

نرخ تورم در فروردین ماه 1391معادل 8/21 درصد اعلام شد

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: براساس نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران ، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1391 نسبت به دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 1390 معادل 8/21 درصد می باشد.

 

تعداد بازديدها:   5,953