آمار اقتصادی زیربنای برنامه ریزی‌های اقتصادی کشور

 سی و چهارمین هم اندیشی آمار اقتصادی با هدف ارتقاء دانش شغلی و افزایش بهره وری از روز شنبه مورخ 30/2/91 به مدت 6 روز در مجتمع آموزشی ، رفاهی بانک مرکزی  واقع در نوشهر آغاز شد .
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای این همایش آقای دکتر بهمنی رییس کل بانک مرکزی طی پیام مکتوب ارسالی به این هم اندیشی در باب اهمیت آمار ، بیان نموده است : مطمئناً چراغ راه آینده را باید در تجربیات گذشته جست و آمار این توانایی را دارد تا ضمن اینکه برای ارزیابی عملکرد گذشته ، شاخصهای دقیق، قابل اندازه گیری و مقایسه را طراحی نماید و با استفاده از روش‌های دقیق علمی راه آینده را روشن تر نموده و مسیر حرکت را هموار کند.
در این پیام، رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فرمان خردمندانه رهبر فرزانه انقلاب در تبیین شعار « تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی » وظیفه سنگینی را برای بانک مرکزی در این حوزه متصور شده است و می افزاید: این بانک به عنوان « سکاندار کشتی اقتصاد کشور » باید در نیل به اهداف مقدس این شعار برنامه ریزی دقیق داشته باشد .
در ادامه این پیام، دکتر بهمنی با اشاره به تغییر سال پایه آماری در سال 90 افزود : سابقه این کار در کشور ما به سال 1315 برمی گردد.
ایشان در این پیام تاکید نموده است : سال جاری تحول بزرگی در نحوه جمع آوری و پردازش اطلاعات اقتصادی صورت خواهد گرفت و بهره‌گیری از  سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری قوی ، کار جمع آوری و پردازش اطلاعات را از نظر کیفی بالاتر برده و سرعت عمل بیشتری به آن خواهد بخشید.
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نیز هدف از برگزاری این هم اندیشی را کمک به حفظ و ارتقاء روحیه کاری در مباحث مختلف مطرح در حوزه آمار اقتصادی عنوان کرد و گفت : آمار اقتصادی زیربنای برنامه ریزیهای اقتصادی کشور است .
ایشان ادامه داد : درصورتی که آمار اقتصادی قابل اطمینانی در کشور وجود نداشته باشد ، برنامه‌ریزی با مشکل روبرو شده و امکانات موجود در مسیر درست به کار گرفته نخواهد شد .
مقتدایی اظهار داشت : آمار اقتصادی مهم ترین ابزار ارزیابی عملکرد گذشته ، حال ، برنامه ریزی برای آینده و یکی از ابزارهای اصلی سیاستگذاری پولی و بانکی کشور برای برنامه ریزی دراین زمینه می باشد . 
مدیرکل آمارهای اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد : با نگاهی به گزارش عملکرد سال گذشته می‌توان به حجم وسیع انجام عملیات در این سال اشاره کرد .
وی در پایان با توضیح این‌ که در سال 1390 حجم کار بخش آماری بانک مرکزی حدوداً دو برابر شده است، افزود : در سال جاری اطلاعات‌ جمع آوری شده پس ازپردارش در قالب گزارش آماری منتشر خواهد شد .

تعداد بازديدها:   5,049